Ing. et Ing., Mgr. et Mgr. Richard Blatný, FINS., IOM.

  • Článek
Problematika oceňování nemovitých věcí (pozemků a staveb spojených se zemí pevným základem) je složitým oborem s bohatou historií i terminologií. Každá nemovitá věc je výjimečná svou povahou a podstatou (sui generis), které jsou dány její polohou, velikostí, příslušenstvím, sítěmi, stavem, údržbou, vzhledem, okolím atd. Správně každou takovou věc ocenit vyžaduje vedle dobrých znalostí a zkušeností i jistý talent, cit a vlohy – asi jako hra na housle.
Vydáno: 22. 09. 2021
  • Článek
Již mnoho měsíců se množí dotazy na ministerstvo zdravotnictví, Českou lékařskou komoru i na právníky, zda postupuje zaměstnavatel legálně v případě, kdy navrhne zaměstnanci výběr ze dvou možností – buď se nechá proti své vůli očkovat proti SARS Covid-19, nebo mu bude dána výpověď z pracovního poměru. Nutno zdůraznit, že toto očkování není povinné, a to ani pro některé profese jako podmínka pro výkon zaměstnání. Důvodem k nezájmu o očkování bývá ve většině případů nedůvěra zaměstnanců k narychlo vyrobeným vakcínám, ne apriori nevyhovět přání zaměstnavatele. V obecné rovině není zaměstnanec povinen svůj důvod nezájmu o očkování zaměstnavateli sdělit. Ustanovení § 52 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších právních předpisů (zákon č. 285/2020 Sb. , změna zákoníku práce a některých dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů) obsahuje uzavřený výčet důvodů, pro něž může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď. Těchto důvodů je osm [písm. a) až h)], nepodrobení se nepovinnému očkování nelze subsumovat do jejich výkladového obsahu.
Vydáno: 15. 06. 2021
  • Článek
Od konce května došlo k rozvolňování krizových opatření, nicméně nyní, v létě, je aktuální téma dovolené. Její důvod a původ, stručný vývoj i zamyšlení, jaká bude v nových podmínkách, přinášejí další řádky.
Vydáno: 03. 08. 2020
  • Článek
V následujícím příspěvku vám přinášíme dokončení článku, který jsme uveřejnili v časopisu UNES č. 2/2020 na s. 28. V příspěvku dále pokračujeme v problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Vydáno: 16. 03. 2020
  • Článek
Zaměstnávání osob zdravotně postižených (dále také „OZP“) je velkým problémem každé rozvinuté ekonomiky. Vedle přímých společenských nákladů na jejich podporu a obživu se jedná o snahy jejich začlenění do společnosti. Tato skutečnost je aktuální pro velký počet osob. Je-li kvalita řetězu závislá na pevnosti jeho nejslabšího článku, lze i kvalitu společnosti posuzovat dle kvality péče o tyto osoby.
Vydáno: 26. 02. 2020
  • Článek
Následující příspěvek se věnuje relativně novému nástroji státní rodinné politiky a uvádí základní data za prvních třináct měsíců jeho existence. Je možné, že zavedení otcovské poporodní péče (dále také „OPP“), lidově označované jako otcovská dovolená, mělo pozitivní vliv i na pokles rozvodovosti.
Vydáno: 04. 04. 2019
  • Článek
V posledních několika letech jsme svědky zateplování fasád budov, především bytových domů. Státní programy Panel a Zelená úsporám napomáhají stavebním firmám v době poklesu stavebnictví. Každé rozhodnutí a následné opatření v sobě obsahuje pozitivní i negativní aspekty. Přesto mediální kampaň přesvědčuje vlastníky domů a bytových jednotek spíše o kladech: o úsporách za energie a o lepším estetickém vzhledu budov. Nehovoří však již o hypotetické návratnosti vynaložených investic, v lepších případech v řádu 30-50 let. Argument o tržním zhodnocení bydlení naráží na nutnost vynaložení ještě vyšších nákladů do bydlení, paradoxně ceny nemovitostí klesají i přes růst inflace.
Vydáno: 22. 11. 2012
  • Článek
Článek doplňuje příspěvek z čísla 6/2012, v němž se rozebírá stávající postup znalců při oceňování nemovitostí pro zjištění daně z převodu nemovitostí. Ukazuje, jak by znalci měli postupovat, aby v ocenění staveb administrativním způsobem promítli tržní vlivy.
Vydáno: 20. 09. 2012