Ing. Josef Rajdl

Považuje se za přerušení daňových odpisů také posun zahájení odpisování do některého z následujících let po pořízení majetku? (Tedy nezahájení daňového odpisování v roce pořízení majetku, ale až v některém z následujících let.)
Vydáno: 06. 12. 2022
Pokud zaměstnanci zrušíme dovolenou, která mu byla dříve nařízena, a zaměstnanec požaduje nahradit náklady za zrušenou letenku podle § 217 odst. 3 zákoníku práce, jak je to prosím se zdaněním a odvody z této náhrady? Pokud je tato náhrada osvobozena (či není předmětem daně), o jaké ustanovení se prosím lze opřít?
Vydáno: 14. 09. 2022
Naše s. r. o. spouští jednorázově e-shop a potřebuje, aby zaměstnanec vyjímečně pracoval do 22 hodin. Po této době se nemá jak dostat domů - nejedu mu spoj. Můžeme mu zaplatit ubytování v hotelu u naší firmy, protože je pro nás toto spuštění a přítomnost tohoto zaměstnance nezbytné? 
Vydáno: 12. 09. 2022
Chtěli bychom dávat zaměstnancům do mzdy částku na nákup pracovní obuvi. Podléhala by tato částka pojistnému a dani ze závislé činnosti?
Vydáno: 07. 09. 2022
Fyzická osoba vložila do ZISIF (neveřejná nabídka) své peníze (na základě smlouvy o správě majetku za účelem investování), a měsíčně je jí připisován zisk (případně ztráta). Zajímá mě jak by se toto mělo správně zdanit v různých scénářích. ZISIF nevydává cenné papíry, tím pádem nelze na tyto příjmy použít osvobozený příjem do 100 000 Kč a časový test 3 roky? ZISIF obchoduje měnové páry na forexu, a není broker. Ovlivní způsob zdanění (výpočtu základu daně) to, do čeho ZISIF investuje (nemovitosti, obchodování na forexu, zlato, kryptoměny...)? V daňovém přiznání klient uvede zisk jako par 10 ostatní příjem (forex jako typ F - jiný ostatní příjem), nebo jako par 8 příjem z kapitálového majetku (výnos z jednorázového vkladu)? Výpočet daňového základu při měsíční výplatě zisku na bankovní účet - ziskem je součet připsaných plateb (ZISIF nesráží daň). Výpočet daňového základu při připisování zisku kumulativně - klient nemá možnost ovlivnit co se se ziskem stane. Daní se připsaný zisk ročně, nebo až při výběru na bankovní účet? Výběr části prostředků (vkladu) není zdanitelný příjem, a způsob vyplácení zisku toto neovlivňuje, je to tak? Pokud by do ZISIFu vložila peníze právnická osoba (s.r.o.), za účelem dlouhodobého investování, jedná se účetně (z pohledu klienta) o "jiný dlouhodobý finanční majetek 069", a měsíčně vyplácený výnos je účetně "665 výnos z dlouhodobého finančního majetku"? Výnos připisovaný kumulativně (nevyplácený na bankovní účet) se projeví na konci účetního roku jako změna hodnoty dlouhodobého finančního majetku a finanční výnos (069/665)? Ve zkratce: jak správně zdanit měsíčně vyplácený nebo kumulovaný zisk z peněz vložených do ZISIFu jako fyzická osoba nebo právnická osoba? Četla jsem zodpovězenou otázku "Zisk z investování finančních prostředků", nicméně v mém případě jde o výnos ze smlouvy o správě majetku a ne přímo z investování nebo operací na finančním trhu.  
Vydáno: 25. 08. 2022
S novou kolegyní máme odlišné názory, že u řadových zaměstnanců z jakékoliv jejich zálohy na mzdu zaměstnanci se mají odvádět odvody zálohy na daň, na zdravotní pojistné a sociální pojistné, pokud se záloha (i například 1 000 Kč) vyplácí v období od 1. až 20. v měsíci. Je to prý podle § 38h odst. 7 a 10 zákona o daních z příjmů, § 5 a 6 a 9 zákona o pojistném na sociální zabezpečení. Zdravotní kopíruje zákon o sociálním pojištění. Přiznávám, že toto slyším poprvé. Je to takto možné?
Vydáno: 15. 08. 2022
FO rezident DE prodává obchodní podíl, který vlastní v tuzemské s.r.o. více jak 10 let, fyzické osobě CZ. Cena bude více než 10 mil. Kč. Je třeba hlásit toto plnění osvobozené od daně z příjmů FO v ČR v případě, že příjem půjde do země EU?
Vydáno: 15. 08. 2022
Poplatník koupil rodinný dům v r. 2021 za 750.000 Kč, a v daném roce prokazatelně vynaložil náklady na jeho opravu ve výši 500.000 Kč. V roce 2022 rodinný dům prodal za 4.500.000 Kč. Poplatník zamýšlí prostředky z prodeje domu vynaložit na obstarání bytové potřeby. Tuto skutečnost hodlá sdělit správci daně v termínu pro podání daňového přiznání. Jak vysoké náklady musí vynaložit (doložit) na získání bytové potřeby, aby prodej domu splňoval podmínky pro celkové osvobození? Musí vynaložit celý získaný příjem ve výši 4.500.000 Kč ? Nebo se zohledňují i náklady vynaložena na prodaný dům a bude stačit doložit náklady ve výši 3.250.000,- Kč (4.500.000 – 750.000 – 500.000 Kč)?
Vydáno: 28. 07. 2022
V naší společnosti poskytujeme zaměstnancům firemní vozidla i k soukromým účelům. Někteří z nich mají místo výkonu práce z domů a ve městech budou muset platit za parkovací místo v modré zóně. Lze do nákladů společnosti zahrnout i tyto náklady ve výši 8 000 Kč/rok na parkovací místo, které se bude nacházet v okolí místa výkonu práce ? Je rozdíl, jestliže zaměstnanec má místo výkonu práce ne z domů (z pobočky) a z domů? Je namístě se zamyslet nad nepeněžním příjmem zaměstnance?
Vydáno: 28. 07. 2022
Jak určit výši promile pro výpočet zák. poj. odpovědnosti zaměstnavatele u recepční ve sportovním centru? A pokud nastoupila zaměstnankyně do pracovního poměru 1.6., musí zaměstnavatel již zaplatit do konce července pojistné? Kód 920000 Rekreační, kulturní a sportovní činnosti jako takový v Příloha č. 2 k vyhlášce č. 125/1993 Sb. není.
Vydáno: 19. 07. 2022
Fyzická osoba, nepodnikatel podávala za rok 2021 daňové přiznání, protože měla souběh příjmů ze závislé činnosti. Zapomněla v tomto přiznání uplatnit odpočet úroků z hypotéky. Tento odpočet vždy uplatňoval manžel, ale v rámci vypořádání SJM nemovitost získala manželka a ke konci roku 2021 je pouze ona vlastníkem. Může tedy podat dodatečné daňové přiznání, uplatnit si úroky a požádat FÚ o vrácení daně? Manželka je účastníkem smlouvy o hypotečním úvěru.
Vydáno: 08. 07. 2022
Fyzická osoba OSVČ si uplatňovala 15 let ve svých daňových přiznáních nezdanitelnou částku na penzijní připojištění a na soukromé životní pojištění. V roce 2022 obojí předčasně ukončí. OSVČ je v r. 2022 již 62 let. Musí částky, které si uplatňovala, dodanit v § 10 ZDP?
Vydáno: 07. 07. 2022
OSVČ má živnost: oprávnění na nákup a prodej zboží, výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti nákup a prodej zboží. Dostává provize za prodej zboží, který uzavřou jiné OSVČ. Budou v tomto případě paušální výdaje 60 % nebo 40 %, když není živnost na zprostředkování, ale jen nákup a prodej?
Vydáno: 28. 06. 2022
Firma měla zaměstnance, jehož činností bylo kontaktování obchodních partnerů, k čemuž využíval služební automobil. Se zaměstnancem byl rozvázán pracovní poměr. Firma již nepřijala nového zaměstnance, ale domluvila se s člověkem, který podniká na živnostenský list, že občas vypomůže a zajede obchodní záležitosti vyřídit, jelikož ale nemá svůj automobil bude využívat automobil firmy, kterým jezdil předešlý zaměstnanec. Automobilem jede vyloženě na domluvené jednání + tankuje benzin na firemní kartu, která je mu vždy před cestou zapůjčena. Není toto problém pro firmu z hlediska nákladů? Nevadí, že osoba, která není zaměstnancem, ale pracuje na živnostenský list využívá k cestám automobil firmy a tankuje benzín, firma dává vše normálně do nákladů?
Vydáno: 28. 06. 2022
Obchodní společnost s ročním obratem 500 mil. Kč má výdaje na reprezentaci za rok 300 000 Kč. Jsou placeny firemní bankovní kartou, účtovány jako nedaňové náklady na MD 513. Jedná se zejména o výdaje na pracovní obědy se stávajícími klienty, či s budoucími zákazníky. Účtenky (doklady o platbách kartou) předkládají tři zaměstnanci – obchodní ředitelé. Je možné stanovit na základě údajů minulých let paušál pro každého ředitele, ve výši 100 000 Kč na rok, které by mohl utratit – platby platební kartou? Obchodní ředitel by nemusel předkládat účtenky. V restauracích dnes jsou povětšinou doklady na takovém papíře, že stejně jsou za několik měsíců nečitelné.
Vydáno: 17. 06. 2022
Syn zdědil v roce 2021 po svém zemřelém otci 1/2 podílu na nemovité věci, kterou otec vlastnil 30 let. V roce 2022 odkoupí druhou polovinu nemovité věci od své sestry za 1 mil. Kč. Na konci roku 2022 dojde k prodeji celé této nemovité věci za 2 mil. Kč. Jaká část příjmů z prodeje této nemovité věci bude zdaňována a jaká bude osvobozena? Jakou výši výdajů bude moct syn uplatnit proti příjmům z prodeje, které bude muset zdanit?
Vydáno: 07. 06. 2022
V letech 2019 až 2021 manželka zdaňovala nájem z bytu, který je v SJM. Je možné podat teď dodatečná přiznání na všechny tyto roky za ní a za manžela a přehodit tyto příjmy do manželova přiznání (manželce se to sebere, manželovi přidaní)? Je to kvůli tomu, že manžel bude žádat o půjčku.
Vydáno: 30. 05. 2022
Podnikatel FO – plátce DPH – živnost provádění staveb, koupil osobní automobil, kde uplatnil celý odpočet DPH. Teď se stal zaměstnancem a tento vůz chce pronajímat jiné firmě. Musí mít novou živnost na pronájem nebo bude toto spadat do stávající živnosti ? Ohledně základu daně budou příjmy z pronájmu a výdajem budou odpisy tohoto majetku? 
Vydáno: 16. 05. 2022
V roce 2018 byla poskytnuta půjčka 50.000,- Kč na nákup chovného štěněte - nic nebylo účtováno. Dle dohody bude půjčka splácena z prodeje potomků tohoto štěněte. V roce 2021 byla uhrazena splátka 30.000,- Kč. Lze v roce 2021 těchto 30 000 Kč zahrnout do nákladů? Zaevidovat štěně v hodnotě 30.000,- Kč jako zásoby? V roce 2022 bude půjčka splacena. 20.000,- Kč do nákladů, navýšit zásoby na 50.000,- Kč? Co účtovat při úmrtí psa? Zásoby budou 0 Kč, ....
Vydáno: 29. 04. 2022
Fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci ukončí k 31. 12. 2021 podnikatelskou činnost. Na skladě zůstaly zásoby (vše je zaplacené a v daňové evidenci již ve výdajích). Jestliže provede převod majetku formou prodeje obchodního závodu a příjem bude až v roce 2022, jak bude postupovat? Pohledávka za převod závodu zvýší základ daně? Zásoby už jsou ve výdajích, takže již nebudou podruhé snižovat základ daně dle § 24 odst. 12 ZDP?
Vydáno: 28. 04. 2022