Magdaléna Vyškovská

  • Článek
Úvodní část tohoto článku bude zaměřena na daňový režim sportovců v České republice jako takový, tedy způsob zdanění jejich příjmů a uplatnění výdajů. Aby autorky vše zasadily do širšího kontextu, druhá část článku pak rozšíří téma o mezinárodní problematiku, tedy kdy má Česká republika právo na zdanění příjmů sportovců z titulu sportovních činností realizovaných v zahraničí (pokud se jedná o daňové rezidenty v České republice) a kdy má naopak právo na zdanění příjmů sportovců za jejich sportovní výkony realizované v České republice, pokud se jedná o daňové nerezidenty. Rozebrán je samozřejmě i způsob, jakým je daň v České republice vybírána.
Vydáno: 11. 12. 2017
  • Článek
S rozvojem mezinárodního obchodu a pohybem pracovních sil do zahraničí si čeští zaměstnavatelé kladou otázku, zda mají vždy povinnost srážet a odvádět finančnímu úřadu v České republice zálohy na daň z příjmů ze mzdy zaměstnanců pracujících zcela nebo částečně v zahraničí. Cílem tohoto článku je proto upozornit na nejčastější situace, se kterými se mohou čeští zaměstnavatelé setkat, a popsat jejich řešení. Závěry uvedené v textu byly autorkám tohoto článku potvrzeny i Generálním finančním ředitelstvím při jednání koordinačního výboru mezi Komorou daňových poradců ČR a zástupci Generálního finančního ředitelství dne 14. 12. 2016 (detailní zápis z jednání č. 489 je dostupný na stránkách www.financnisprava.cz).
Vydáno: 03. 05. 2017
  • Článek
Článek uvádí informace o povinnostech souvisejících s realizací zakázek v zahraničí z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti pracovněprávní, zdanění příjmů právnických a fyzických osob včetně zamezení dvojího zdanění a z oblasti sociálního zabezpečení.
Vydáno: 27. 09. 2011