Klára Vavrišinová

  • Článek
Předkládáme poslední část osmidílné série účtování o transferech u ÚSC. V předchozích sériích jsme se zabývali obecnými pravidly i konkrétními postupy účtování o transferech v souladu s ČÚS č. 703. V poslední části se podíváme na ustanovení ostatních ČÚS ve vztahu k transferům. Závěrem naleznete opět shrnující test k ověření vašich znalostí.
Vydáno: 11. 08. 2022
  • Článek
Předkládáme sedmou část série účtování o transferech u ÚSC, která je zaměřena na konkrétní postupy účtování o poskytnutých transferech s vypořádáním. Závěrem naleznete test k ověření vašich znalostí.
Vydáno: 29. 06. 2022
  • Článek
Předkládáme šestou část série účtování o transferech u ÚSC, která je zaměřena na konkrétní postupy účtování o poskytnutých transferech bez vypořádání. Závěrem naleznete shrnující test k ověření vašich znalostí.
Vydáno: 30. 05. 2022
  • Článek
V následujícím příspěvku vám přinášíme dokončení páté části seriálu, kterou jsme zveřejnili v minulém čísle časopisu UNES č. 1/2022. Pokračujeme v konkrétních příkladech účtování o přijatých transferech s vypořádáním. Své znalosti si můžete ověřit v závěrečném testu.
Vydáno: 28. 02. 2022
  • Článek
Předkládáme další část série účtování o transferech, které je specifickou oblastí účetnictví ÚSC s možnými sankčními dopady v případě chybných účetních postupů. Pátá část je zaměřena na konkrétní příklady účtování o přijatých transferech s vypořádáním. Na závěr je opět test, ve kterém si můžete ověřit znalosti dané problematiky.
Vydáno: 31. 01. 2022
  • Článek
U ÚSC je oblast účetní evidence transferů velmi riziková, správné účtování o transferech v souladu s ČÚS č. 703 je jednou z nutných podmínek pro snížení sankčních odvodů dotací. Čtvrtá část série nabízí otestování znalostí konkrétních postupů účtování o přijatých transferech bez vypořádání.
Vydáno: 29. 10. 2021
  • Článek
V třetí části série k účtování o transferech u ÚSC si ukážeme konkrétní účetní postupy účtování o průtokových transferech. Závěrem naleznete shrnující test k výkladu.
Vydáno: 29. 09. 2021
  • Článek
U ÚSC je oblast účetní evidence transferů velmi riziková, správné účtování o transferech v souladu s ČÚS č. 703 je jednou z nutných podmínek pro snížení sankčních odvodů dotací. V druhé části série si můžete otestovat svoje znalosti obecných postupů účtování o transferech.
Vydáno: 28. 07. 2021
  • Článek
U územních samosprávných celků (dále jen „ÚSC“) je oblast účetní evidence transferů velmi riziková, ačkoliv správné účtování o transferech v souladu s ČÚS č. 703 je jednou z nutných podmínek pro snížení sankčních odvodů dotací. Předkládáme vám proto osmidílný seriál k otestování vašich znalostí v oblasti účtování o transferech.
Vydáno: 26. 06. 2021