Milan Lang

  • Článek
Článek se zaměřuje na prodeje a směny nemovitostí územně samosprávnými celky mimo režim DPH v souladu se společnými závěry daňových poradců a finanční správy. Využití těchto závěrů je znázorněno na praktických příkladech, které naleznou uplatnění jak u malých obcí, tak u velkých měst a krajů.
Vydáno: 25. 05. 2021