Emma Hartingerová

  • Článek
Lex Ukrajina Zákon č. 65/2022 Sb. , o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace Ozbrojený konflikt na území Ukrajiny vyvolal řadu právních a ekonomických dopadů, kterým česká společnost čelí a nadále čelit bude v následujících letech. V souvislosti s konfliktem přijala Rada Evropské unie dne 4. 3. 2022 prováděcí rozhodnutí č. 2022/382, které stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. 7. 2001 o minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob a o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi členskými státy při vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím těchto osob a s následky z toho plynoucími (dále jen „rozhodnutí Rady“), jímž se zavádí jejich dočasná ochrana.
Vydáno: 28. 04. 2022
  • Článek
Evropský parlament schválil dne 11. 11. 2021 návrh novely směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/34/EU (dále jen „směrnice“) zavádějící povinnost zveřejňovat zprávu o ziscích a uhrazených daních nadnárodních společností podle jednotlivých zemí Evropské unie, v nichž společnosti podnikají. Tzv. Country by country report (dále také ,,CbCR”) má za účel informovat o finančních tocích společností již od roku 2017, nicméně doposud ho společnosti odevzdávaly pouze finanční správě. Nová úprava zavádí povinnost nahrávat CbCR také na webové stránky či publikovat ho ve veřejném rejstříku. Přijetím návrhu došlo k završení legislativního procesu, který se protáhl o více než pět let.
Vydáno: 31. 01. 2022
  • Článek
Na základě rozhodnutí Vlády České republiky a následným schválením Poslaneckou sněmovnou byla zrušena superhrubá mzda, a to zákonem vyhlášeným dne 31. 12. 2020 ve Sbírce zákonů pod č. 609/2020 Sb. , změna některých zákonů v oblasti daní a některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový balíček 2021“), a to s účinností ke dni 1. 1. 2021. Nově se tak vypočítává daň z příjmů z hrubé mzdy místo ze superhrubé mzdy, což má příznivý finanční dopad pro řadu lidí. Tento článek se zabývá tím, jak se tyto příznivé změny dotknou zaměstnanců a co nová právní úprava obecně přináší, včetně srovnání s dřívější úpravou.
Vydáno: 25. 04. 2021