Martina Smetanová - strana 2

  • Článek
Zákon č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb. "), a jeho dodržování účetními jednotkami bývá často diskutovaným tématem. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu je, v souladu s § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. , o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, jednou z oblastí, na kterou se auditor musí při provádění přezkoumání hospodaření povinně zaměřit.
Vydáno: 24. 04. 2012
  • Článek
Účetnictví územně samosprávných celků (dále jen „ÚSC nebo účetní jednotka") se řídí pravidly, která mají klíčový význam při jeho vedení i zpracování. Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem, který zaručuje trvalost účetních záznamů.
Vydáno: 05. 01. 2012
  • Článek
Posláním a smyslem auditu (ověření) účetní závěrky je vyjádřit názor nezávislé, kvalifikované osoby na věrohodnost účetní závěrky, kterou vedení dané účetní jednotky sestavilo.
Vydáno: 21. 11. 2011
  • Článek
Rok 2010 byl rokem převratným nejen v oblasti reformy veřejných financí, ale i v oblasti úprav metodiky, kterou se řídí auditor, pokud provádí přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, tj. obcí a dobrovolných svazků obcí.
Vydáno: 02. 11. 2011
  • Článek
Ve dnech 4. a 5. dubna 2011 se v Hradci Králové uskutečnil již 14. ročník konference ISSS. V kongresovém centru Aldis se setkali politici, zástupci státních orgánů a samospráv, odborníci a dodavatelé moderních technologií z domova i ze zahraničí, aby se společně věnovali problematice e-Governmentu1) na evropské, národní, regionální i lokální úrovni.
Vydáno: 28. 04. 2011