Martin Tocauer

  • Článek
V návaznosti na uvedené články k přijatým transferům u ÚSC vkládáme článek s příklady zaúčtování přijatých transferů z praxe obcí.
Vydáno: 16. 07. 2018
  • Článek
V následujícím článku vám přinášíme druhou část příspěvku, ve kterém se věnujeme přehledu změn pro územní samosprávné celky (dále jen „ÚSC“), které přináší 17. novela rozpočtové skladby č. 12/2018 Sb. , účinná od 24. 1. 2018 (sbírka č. 8), kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb. , o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
Vydáno: 11. 03. 2018
  • Článek
V následujícím příspěvku vám přinášíme přehled změn pro územní samosprávné celky (dále jen „ÚSC“), které přináší 17. novela rozpočtové skladby č. 12/2018 Sb. , účinná od 24. 1. 2018 (sbírka č. 8), kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb. , o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k rozsahu příspěvku se budeme věnovat novele rozpočtové skladby i v příštím čísle časopisu UNES č. 3/2018.
Vydáno: 12. 02. 2018
  • Článek
Následující příspěvek je určen pro organizace, které používají rozpočtovou skladbu, především pro územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí. Zabývá se problematikou konsolidace na úrovni vykazující jednotky. V článku je mj. popsána pomůcka pro volbu správné konsolidační položky a je řešena otázka jejich rozpočtování.
Vydáno: 13. 11. 2017
  • Článek
Pro rok 2017 byla vydána rozsáhlá novela rozpočtové skladby, která má za následek nezbytné úpravy rozpočtu pro rok 2017, dále byly vydány i další novely zákonů s účinností od 1. 1. 2017, které mají na rozpočet rovněž vliv. O obsahu novely vyhlášky č. 323/2002 Sb. , o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o rozpočtové skladbě“), a dalších potřebných zásazích do rozpočtu 2017 bychom vás rádi tímto článkem informovali.
Vydáno: 21. 04. 2017