Ing. Martina Matějková - strana 31

Z exekutorského úřadu obdržel dlužník toto „Vyčíslení dlužné pohledávky“: - dlužná pohledávka 200 000 Kč - s 7,5 % p.a. úrokem z prodlení od ... do ... z 200 000 Kč 101 836 Kč - smluvní úrok 12 % p.a. od ... do ... 184 899 Kč - náklady předcházejícího řízení 50 645 Kč - náklady odvolacího řízení 49 861 Kč - náklady exekuce 134 411 Kč, celkem 721 652 Kč. V rozpisu nákladů exekuce je uvedena i DPH. Prosím o sdělení, které položky (kromě smluvního úroku) jsou daňově uznatelné? Domnívám se, že dlužník – s. r. o.-, nemá nárok na žádný odpočet DPH.
Vydáno: 01. 04. 2011
Z exekutorského úřadu obdržel dlužník toto „Vyčíslení dlužné pohledávky“: - dlužná pohledávka 200 000 Kč - s 7,5 % p.a. úrokem z prodlení od ... do ... z 200 000 Kč 101 836 Kč - smluvní úrok 12 % p.a. od ... do ... 184 899 Kč - náklady předcházejícího řízení 50 645 Kč - náklady odvolacího řízení 49 861 Kč - náklady exekuce 134 411 Kč, celkem 721 652 Kč. V rozpisu nákladů exekuce je uvedena i DPH. Prosím o sdělení, které položky (kromě smluvního úroku) jsou daňově uznatelné? Domnívám se, že dlužník – s. r. o.-, nemá nárok na žádný odpočet DPH.
Vydáno: 01. 04. 2011