Hana Procházková

  • Článek
Ačkoliv metoda komponentního odpisování zreální zůstatkové hodnoty majetku a zajistí rovnoměrnější rozložení nákladů v průběhu životnosti těchto majetků, většina společností ji nevyužívá. Hlavním důvodem pro malé rozšíření zůstává stejně jako v minulých letech nekompatibilita s daňovými předpisy.
Vydáno: 08. 07. 2015
  • Článek
Problematika rozpouštění opravných položek k pohledávkám se zdá být na první pohled jednoduchá, nicméně z důvodu neustálých změn legislativy se i výklady o tom, kdy je nutné či možné opravné položky rozpustit liší. Každoročně každý podnikatelský subjekt řeší otázku nezaplacených pohledávek. Daňový subjekt musí provést inventarizaci svého majetku, a tedy i pohledávky a s nimi související opravné položky. V tomto okamžiku vznikají na straně poplatníka pochybnosti o správné tvorbě a rozpuštění opravných položek, aby nedocházelo ke zbytečnému doměření daně ze strany správce daně.
Vydáno: 20. 08. 2014