Petr Tomeš

  • Článek
S blížícím se koncem roku, který zároveň znamená pro většinu daňových subjektů i konec zdaňovacího období, bude nutné vyřešit spoustu otázek, které souvisí s dopadem pandemie onemocnění covid-19. Jednou z těchto otázek je, zda mají daňové subjekty správně nastaveny převodní ceny a zda je tak jejich základ daně stanoven dle požadavků § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů.
Vydáno: 17. 12. 2020
  • Článek
S rostoucím počtem nadnárodních společností a objemem mezinárodního obchodu získává problematika převodních cen na pozornosti. Rostoucí počet vnitroskupinových transakcí se spojenými společnostmi v zahraničí bývá častým terčem kontroly správce daně.
Vydáno: 05. 05. 2020
  • Článek
Country-by-Country Reporting (dále jen „CbCR“) představuje rozšíření dokumentační povinnosti v oblasti převodních cen pro velké nadnárodní společnosti, jejichž skupinový konsolidovaný obrat překračuje 750 mil. EUR. Údaje z CbCR slouží daňovým správám k automatické výměně informací v daňových záležitostech. Povinnost vypracovávat a podávat CbCR byla do české legislativy přenesena novelou zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, která nabyla účinnosti v září 2017.
Vydáno: 08. 11. 2019
  • Článek
Jedním z aktuálně nejdiskutovanějších daňových témat je zvýšená pozornost Finanční správy v oblasti kontroly převodních (transferových) cen, zvýšila se výrazně četnost daňových kontrol na tuto oblast i objem daňových doměrků. V rámci těchto aktivit zavádí Finanční správa nové vykazovací povinnosti v oblasti transakcí se spřízněnými společnostmi. Jedná se především o novou přílohu k přiznání k dani z příjmů právnických osob, která si klade za cíl získat lepší přehled o realizovaných transakcích mezi spojenými osobami. Finanční správa tak částečně podlehla mezinárodnímu tlaku v oblasti boje proti daňovým únikům a doporučením k nové struktuře dokumentace převodních cen.
Vydáno: 28. 05. 2015
  • Článek
Společnosti uskutečňující obchodní transakce v rámci skupiny jsou považovány dle ustanovení § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), a dle článku 9 Smluv o zamezení dvojího zdanění za tzv. spojené osoby.
Vydáno: 24. 10. 2013
  • Článek
Transferové ceny představují hodnotu, za kterou jsou obchodovány transakce mezi takzvanými spojenými osobami. Okruh spojených osob blíže upravuje § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), a článek 9 Smluv o zamezení dvojího zdanění. Dle současného znění existují kapitálově spojené osoby (přímo i nepřímo) a jinak spojené osoby (dříve personálně spojené osoby).
Vydáno: 25. 07. 2013