Alexander Novák

  • Článek
Kontrolní hlášení v příkladech Alexander Novák, daňový poradce, Rödl & Partner Praha Dle prvních zpráv (k 30. 3. 2016) finanční správy podalo v řádném termínu nový výkaz 84 %...
Vydáno: 28. 04. 2016
  • Článek
Poměrně zásadní změnu v daňovém posuzování členských příspěvků přinesl zákon č. 458/2011 Sb. , o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů. Ustanovení týkající se těchto příspěvků měla původně nabýt účinnosti až 1.1.2015, zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb. , o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, je však zavedlo do praxe již od 1.1.2014. Hlavním cílem novely bylo (na rozdíl od předchozí úpravy) provázání daňové uznatelnosti hrazených členských příspěvků s jejich daňovým režimem u příjemce, což jednoznačně potvrzuje i důvodová zpráva k zákonu.
Vydáno: 26. 03. 2015