Martin Stanický

  • Článek
Firemní benefity jsou známým a často využívaným nástrojem v rukách zaměstnavatelů. Mohou sloužit jak při náboru nových zaměstnanců, tak pro zajištění loajality a motivace stávajících zaměstnanců či vedoucích pracovníků. Obecně se dají firemní benefity vymezit jako výhody pro zaměstnance, které získává od zaměstnavatele mimo mzdu.
Vydáno: 20. 11. 2014