Tomáš Kořínek

  • Článek
Neodvádění či krácení povinných úhrad za zaměstnance je velmi rozšířenou nekalou praxí tisíců zaměstnavatelů v České republice. Dle odborných odhadů touto nelegální činností, skýtající mnoho forem, státu unikne až několik miliard ročně na výběru těchto odvodů, proto stoupá snaha tyto skutky postihovat a jejich existenci minimalizovat.
Vydáno: 23. 04. 2014
  • Článek
Švarcsystém - dotazy Bc. Tomáš Kořínek Dotaz č. 1 Jaký je finanční rozdíl, jestliže budu pro zaměstnavatele pracovat na živnostenský list? Momentálně se můj výdělek pohybuje okolo 30 000...
Vydáno: 06. 12. 2012
  • Článek
Systém nelegálního zaměstnávání osob samostatně výdělečně činných (dále jen "OSVČ"), také známý pod názvem švarcsystém, označuje způsob ekonomické činnosti, při které osoby vykonávají pro zaměstnavatele běžné činnosti, ale nejsou jeho zaměstnanci. Tyto osoby formálně vystupují jako samostatní podnikatelé. Název systém získal podle benešovského podnikatele Miroslava Švarce, který na počátku 90. let vymyslel způsob, jak ušetřit na poplatcích za zdravotní a sociální pojištění za zaměstnance. Všichni zaměstnanci začali pro jeho firmu podnikat na živnostenské listy a dodavatelskou smlouvu. Tento podnikatelský počin, který se začal v 90. letech rozmáhat, ovšem znamenal citelné snížení výběrů do státní kasy, a to až 90 % příjmů, a od roku 1992 byl tento způsob formálně zakázán.
Vydáno: 07. 11. 2012
  • Článek
Důchodová reforma – II. pilíř – dotazy Bc. Tomáš Kořínek Dotaz č. 1 Jsem drobný zemědělec, měl bych zájem vstoupit do II. pilíře penzijního připojištění, bude se mé osoby...
Vydáno: 11. 10. 2012
  • Článek
Důchodová reforma – penzijní připojištění Tomáš Kořínek Současný důchodový systém Důchodový systém patří mezi vlajkovou loď celého sociálního systému v České republice. Jedná se vůbec o jednu z nejdůležitějších...
Vydáno: 19. 06. 2012