Barbora Kratochvílová

  • Článek
Společnosti uskutečňující obchodní transakce v rámci skupiny jsou považovány dle ustanovení § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), a dle článku 9 Smluv o zamezení dvojího zdanění za tzv. spojené osoby.
Vydáno: 24. 10. 2013