Martina Hrdličková

  • Článek
PRONÁJEM BYTŮ A ODVOD DPH dotaz 461/12 Ing. Zdeňka Hušáková Ing. Martina Hrdličková Společnost s. r. o., plátce DPH, vlastní obytný dům. Byty pronajímá občanům – neplátcům DPH. Vzhledem...
Vydáno: 23. 05. 2012
  • Článek
Kalendářní rok 2012 dnem 1. 1. zavádí nové povinnosti a zákonem vymezená nová pravidla v uplatnění DPH v oblasti stavebnictví, kdy nabývá účinnosti § 92e zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Tato nová právní úprava vztahující se ke stavebnictví byla do zákona o DPH zakotvena zákonem č. 47/2010 Sb. V tomto článku se budeme tudíž zabývat zejména tímto novým ustanovením zákona a dále dalšími ustanoveními zákona vztahujícími se k dané problematice.
Vydáno: 19. 12. 2011