Bc. Věra Solnická

Jsem OSVČ, plátce DPH, vedu daňovou evidenci. Mám zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti. Pořídil jsem mu mobilní telefon kvůli práci. Můžu si dát náklady za pořízení přístroje do daňově uznatelných nákladů v plné výši a uplatnit si DPH? Zároveň měsíční faktury budou pro mě daňově uznatelným nákladem včetně možnosti uplatnění DPH? Je třeba k tomu splnit nějaké podmínky? Musí to být písemně domluvené - Dodatek ke smlouvě? Telefon by měl používat pouze k pracovním účelům.
Vydáno: 03. 11. 2011
Jsem FO, vedu DE a jsem plátce DPH. Obdržela jsem jako odběratel fakturu od FO, plátce DPH v srpnu 2011, a na této faktuře nebylo vyplněné datum zdanitelného plnění. Já jsem uplatnila odpočet DPH z této faktury dne, kdy jsem fakturu obdržela. Na dotaz dodavateli, proč nemá uveden DUZP mi bylo sděleno, že podle novely DPH se nemusí už od jara 2011 na fakturách plátců DPH DUZP vyplňovat. Je to prosím pravda? Jde o správný výklad novely DPH k 1. 4. 2011?
Vydáno: 05. 10. 2011
Firma je s. r. o. a má 3 zaměstnance, kterým platí životní pojištění ve výši 6 000 Kč za rok za každého zaměstnance. Jde o daňově uznatelný náklad firmy?
Vydáno: 05. 10. 2011
  • Článek
Příspěvek na marketingovou podporu Bc. Věra Solnická Společnost s r. o., plátce DPH, je autorizovaným prodejcem automobilů. Dne 21. 3. 2011 jsme obdrželi pokyn od dovozce automobilů k vyfakturování...
Vydáno: 27. 09. 2011
  • Článek
Vyrovnání odpočtu Bc. Věra Solnická S ohledem na krátkodobý charakter majetku se vyrovnání odpočtu daně uplatní pouze jednorázově při spotřebě tohoto majetku, popřípadě při jeho použití jiným způsobem, než...
Vydáno: 01. 09. 2011
Společnost s r. o., plátce DPH, poskytne skonto za včasné zaplacení faktury ve výši 2 %. Je rozdíl, jestliže ve smlouvě o poskytnutí tohoto skonta bude napsáno: 1) skonto bude poskytnuto ve výši 2% z fakturované částky, 2) skonto bude poskytnuto ve výši 2% ze základu daně. Jak bude vypadat opravný daňový doklad? Celková částka 120 000 Kč. 1) skonto 2 % z celkové částky 2 400 Kč, opravný daňový doklad: 2 000 + DPH 20% 400 Kč = 2 400 Kč, nebo 2 400 + DPH 20% 480 Kč = 2 880 Kč 2) skonto 2 % ze základu daně 2 000 Kč, opravný daňový doklad: 2 000 + DPH 20% 400 = 2 400 Kč, nebo 1 666,67 + DPH 20% 333,33 = 2 000 Kč.
Vydáno: 29. 08. 2011
Společnost s r. o. odevzdala starý papír do sběru. Obdržela výkupku, kde dodavatelem je zmíněná společnost, odběratel je Kovošrot, na výdejce je uvedeno, že plnění je uskutečněno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a ZDPH. Odběratel je povinen doplnit a přiznat výši daně. Dále je uvedeno „Na základě výkupky vystavte fakturu“. Cena je uvedena tak, že sazba DPH základní, základ pro DPH 115 Kč, celkem bez DPH 115 Kč, zaokrouhleno celkem k úhradě 115 Kč. Znamená to tedy, že to je pokyn k tomu, abychom vystavili my fakturu jako dodavatel na Kovošrot? Cena bez DPH 115 Kč a dopočítat 20 % DPH a odeslali jí?
Vydáno: 29. 08. 2011
Naše společnost si zaplatila přepravu osob autobusem z České republiky na Slovensko a zpět. Dopravu pro nás provedl český dopravce. Na dokladu máme uvedeno, že je přeprava osvobozena od daně dle § 70 zákona o DPH (DPH na dokladu není vyčísleno). Do kterého řádku daňového přiznání k DPH tuto operaci uvést a zda máme za povinnost se registrovat k DPH na Slovenku či nikoliv.
Vydáno: 12. 07. 2011
Právnická osoba, plátce DPH. Firma vystavila Proforma fakturu na Slovensko, která byla uhrazena 15. 6. 2011. Poté vystavila fakturu s datem 16. 6.2011 a zboží bylo odesláno 17. 6.2011. Jak je to s datem zd. plnění? Plnění je osvobozeno od DPH § 64. Nyní se podá Souhrnné hlášení k DPH za 6/2011 ? Pod jakým datem evidovat? Neobchodovali jsme ještě se zahraničím, tak nemám s tímto zkušenosti. Toto je první prodej.
Vydáno: 12. 07. 2011
Společnost s. r. o., plátce DPH - Společnost prodává nové a renovované tonery. Společnost vykupuje prázdné tonery jak od svých zákazníků, tak i od lidí „z ulice“. Na tyto tonery vystavujeme výdajové doklady, kde rozepíšeme druhy prázdných tonerů, jméno a bydliště osoby, která tonery donesla a podpis našeho zaměstnance a osoby, která tonery donesla. Prázdné tonery, prodáme dál - z celého odvedeme DPH. Jak postupovat správně, při výkupu těchto tonerů z hlediska DPH i daně z příjmu.
Vydáno: 21. 06. 2011
Právnická osoba - s. r. o., plátce DPH, účetnictví. Jak by se účtovalo z pohledu DPH a DPPO? 1) Naše společnost uhradí dodavateli fakturu za sportovní oblečení v ceně 8 500 Kč + 20%DPH . Toto oblečení by věnovala sportovnímu klubu (děti) - jako sponzorský dar. 2) Je nutno mít uzavřenou smlouvu o poskytnutí sponzorského daru? Jaké musí mít náležitosti? 3) Jak by to bylo z pohledu sportovního klubu, co se daně darovací týká?
Vydáno: 20. 06. 2011
Podnikatel FO, plátce DPH koupil v bazaru v 5/11 dodávku v ceně 120 000 Kč včetně DPH, bazar také vyřídil odhlášení a přihlášení vozu, v TP je uveden jako majitel FO s rodným číslem (není uvedeno IČ), podnikatel vůz datem koupě zařadil do majetku. Faktura je vystavená na jméno fyzické osoby také bez IČ. Má podnikatel nárok uplatnit odpočet DPH na vstupu?
Vydáno: 20. 06. 2011
Společnost s ručením omezeným, plátce DPH koupila z Austrálie software. Software firma používá pro svoje potřeby - nejde o zboží, které by dál prodávala. Po zaplacení faktury si firma software stáhla sama ze stránek prodejce. Fyzicky nic nepřišlo - nemáme JSD, pouze fakturu. Jak je to s daní z přidané hodnoty? Případně clem?
Vydáno: 19. 05. 2011
Fyzická osoba - OSVČ, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci, účastník sdružení bez právní subjektivity si v roce 2011 pořídil osobní automobil. Automobil je pro účely sdružení určen individuálně. Mimo sdružení nemá žádné příjmy kromě příjmů z úhrad pohledávek z minulých let. Má v tomto případě nárok na odpočet DPH z tohoto automobilu?
Vydáno: 19. 05. 2011
U klienta proběhlo v září 2010 místní šetření na DPH za červen 2007. Jedná se o měsíčního plátce. Šetření bylo ukončeno 31. 10. 2010 bez nálezu. Kontrola daně z příjmů právnických osob za rok 2007 provedena nebyla. 1) Kdy začíná běh nové lhůty pro další kontrolu, když byl protokol podepsán 12. 11. 2010 a klient se neodvolával? 2) Kdy končí lhůta pro možnou další kontrolu června roku 2007? 3) Kdy končí (skončila) lhůta pro možnou kontrolu měsíců červenec až prosinec 2007? 4) Kdy skončila lhůta pro možnou kontrolu roku 2007 u daně z příjmu, když podával poplatník daňové přiznání k 31. 3. 2008.
Vydáno: 06. 05. 2011
Přiznám se, že moc nerozumí § 77 ZDP po 1. 4. 2011. Dočetl jsem se v komentáři, že s ohledem na krátkodobý charakter majetku se vyrovnání odpočtu daně uplatní pouze jednorázově při spotřebě tohoto majetku, popřípadě při jeho použití jiným způsobem, než které plátce zohlednil v okamžiku uplatnění odpočtu daně. a) Znamená to, že pokud například nakoupím vrtačku pouze pro zdanitelné plnění a měsíc s ní vrtám, ale po dvou měsících začnu používat tuto vrtačku i k osvobozeným plněním, že vyrovnání nemusím provést? b) Předpokládám, že se tento paragraf nevztahuje pro soukromé použití. Tam bude platit stále § 13 odst. 4 ZDPH. Je tomu tak?
Vydáno: 01. 05. 2011
Společnost s r. o., plátci DPH a jsme autorizovaným prodejcem automobilů. Dne 21. 3. 2011 jsme obdrželi pokyn od dovozce automobilů k vyfakturování příspěvku na marketinkovou podporu asistence MES za rok 2010. Marketinkový příspěvek vychází z počtu námi registrovaných vozů k asistenci v roce 2010, ale předem jsme nevěděli, že bychom měli na tento příspěvek nárok. Fakturovanou částku časovým rozlišením zaúčtuji do roku 2010, ale nevím, kdy odvedu DPH. Musím podat dodatečné daňové přiznání za prosinec 2010 nebo můžu DPH zahrnout do března 2011?
Vydáno: 27. 04. 2011
Jak se bude uplatňovat DPH na konci roku 2011? Např. daňový doklad bude mít zdanitelné plnění 28. 12. 2011, ale přijde v lednu 2012. Dá se do normálního přiznání za měsíc leden 2012, i když je z roku 2011? Nebo bude třeba dodatečné daňové přiznání?
Vydáno: 22. 04. 2011
Soukromá osoba odkoupila v r. 2010 od Pozemkového fondu pozemek, splatnost je 30 let, roční splátka 40 tisíc Kč. Za 29 let, po doplacení celé částky bude pozemek převeden (prodán) další soukromé osobě, která ale již od letošního roku poskytuje současnému majiteli pozemku 40 tisíc Kč na úhradu platby Pozemkovému úřadu, tedy zálohu na budoucí koupi. Příjemce bude zdaňovat příjem 40 tisíc Kč. Je možné si uplatnit jako výdaj k tomuto příjmu částku, kterou hradí Pozemkovému fondu? Pokud ne, bude tento příjem po 5 letech osvobozen dle §4 odst.1 b)?
Vydáno: 19. 04. 2011
Dočetla jsem se, že pokud fyzická osoba prodává částečně svůj obchodní podíl z s. r. o., nepodléhá tento prodej dani z příjmů, pokud si ponechá po dobu 5 let v s. r.o. alespoň jedno procento. Příklad: Fyzická osoba vložila v roce 2009 ze svých soukromých prostředků do s. r. o. 200 000 Kč, čímž má ve společnosti 100 % podíl. V roce 2011 prodá přistupujícímu společníkovi 50% podíl za 1 000 000 Kč. Stále mu tak zbývá 50 % podíl ve firmě. Musí tento 1 mil. Kč zdanit dle § 10 ZDP? Domnívám se, že nikoliv, protože obchodní podíl je z pohledu ObchZ pouze jeden.
Vydáno: 13. 04. 2011