Radka Hašplová

  • Článek
Ačkoliv metoda komponentního odpisování zreální zůstatkové hodnoty majetku a zajistí rovnoměrnější rozložení nákladů v průběhu životnosti těchto majetků, většina společností ji nevyužívá. Hlavním důvodem pro malé rozšíření zůstává stejně jako v minulých letech nekompatibilita s daňovými předpisy.
Vydáno: 08. 07. 2015