Libor Vašek

  • Článek
Když vstupovala pravidla Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) do roku 2011, bylo s nimi spojeno několik očekávání ohledně nových pravidel - zásadních změn, které by měla Rada pro Mezinárodní účetní standardy (IASB) v průběhu roku 2011 vydat a které u řady podniků vzbuzují spíše obavy než pozitivní naladění. Původní pracovní plán IASB byl tak pozitivní, že hovořil o vydání nových pravidel během první poloviny roku. Nyní můžeme již říci, že to bylo velmi optimistické, práce na projektech většiny očekávaných pravidel pokračují, po první polovině roku nejsou uzavřeny a těžko se jasně vyjádřit, zdali budou dokončeny v polovině druhé. Co se tedy z původních plánů povedlo a co naopak nikoliv?
Vydáno: 22. 06. 2011
  • Článek
V listopadu 2009 byla vydána novelizace IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran (Related Party Disclosures), která nabývá plné účinnosti 1. ledna 2011. Novelizace přináší tři zásadní změny standardu, kterým se budeme v následujícím příspěvku věnovat.
Vydáno: 26. 01. 2011