Hana Ťápalová

  • Článek
V listopadu 2009 byla vydána novelizace IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran (Related Party Disclosures), která nabývá plné účinnosti 1. ledna 2011. Novelizace přináší tři zásadní změny standardu, kterým se budeme v následujícím příspěvku věnovat.
Vydáno: 26. 01. 2011