Ditta Hlaváčková

  • Článek
Ve druhé části mého příspěvku se pokusím Vás srozumitelně seznámit se změnami a některými často opomíjenými zajímavostmi v cestovních náhradách, výší a limity sociálního a zdravotního pojištění v roce 2013 a v neposlední řadě i výší náhrady mzdy při pracovní neschopnosti. V mém příspěvku se budu i nadále výhradně zabývat vztahem zaměstnanec - zaměstnavatel.
Vydáno: 12. 06. 2013
  • Článek
V následujícím příspěvku se pokusím shrnout velmi stručně nejdůležitější novinky a změny v daňových a ostatních zákonech, které dopadají na sféru zaměstnanců. Doufám, že tento článek bude malou pomůckou všem zodpovědným mzdovým účetním i zaměstnancům, a informace níže uvedené jim usnadní nelehkou úlohu, jak se vyznat v neustálém kolotoči daňových a ostatních změn.
Vydáno: 15. 04. 2013