Ivana Kuchařová

  • Článek
Článek seznamuje čtenáře s problematikou účtování finančního leasingu, zejména s účtováním první výrazně vyšší splátky na počátku leasingu, která se musí posuzovat podle přesně stanovených pravidel.
Vydáno: 11. 05. 2011
  • Článek
Leasing představuje vedle bankovního úvěru nebo hotovostní platby jednu z možností financování dlouhodobého majetku. Jako specifická finanční operace vznikl v 50. letech 20. století v USA.
Vydáno: 08. 03. 2011
  • Článek
Článek seznamuje čtenáře s problematikou daňové uznatelnosti nákladů leasingových splátek u finančního leasingu s ohledem na měnící se podmínky zákona o daních z příjmů v období let 2007-2010.
Vydáno: 10. 02. 2011