Ing. Jiří Šperl

  • Článek
Novelou zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), publikovanou ve Sbírce zákonů pod číslem 540/2020 Sb. , kterou se mění zákon č. 596/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní (dále jen „novela ZDP“ nebo „zákon o paušální dani“) se do českého daňového systému vložila další možnost pro fyzické osoby, jak odvádět daň z příjmů. Jedná se o stanovení jedné pevné částky odvodu, který zahrnuje jak odvod daně z příjmů, tak i povinných pojištění, tedy zdravotního pojištění, pojištění na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Vydáno: 10. 03. 2021
  • Článek
Výdaje za prodej psů Dotaz č. 481/11 Ing. Jiří Šperl Jsem zaměstnanec, přiznávám příjem za prodej psů ze své chovné stanice dle § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o...
Vydáno: 11. 04. 2011
Jsem zaměstnanec, přiznávám příjem za prodej psů ze své chovné stanice dle § 10 a uplatňuji výdaje 80% jako zemědělskou činnost. Po podání DPFO za rok 2010 mi správce daně sdělil, že takto výdaje nemohu uplatňovat, že musím uplatnit prokazatelně vynaložené. Má správce daně pravdu a jak tuto situaci nejlépe vyřešit. Na prokázání výdajů nemám doklady jelikož jsem je nikdy nepotřeboval.
Vydáno: 21. 03. 2011
Student do 26 let – si přinesl od několika zaměstnavatelů Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2010. Všechny příjmy měl na DPP (podepsané prohlášení – zálohová daň). Vzhledem k výši odměny (mzdy), odpočtu na poplatníka a odpočtu na studenta mu nebyla srážena žádná záloha na daň ze závislé činnosti. Musí podat za svoji osobu daňové přiznání, přestože mu žádná daňová povinnost nevzniká?
Vydáno: 10. 02. 2011