Veronika Hejná

  • Článek
S účinností od 1. 1. 2014 upravuje postoupení pohledávky občanský zákoník1) v § 1879 a následujících. Systematicky je postoupení pohledávky zařazeno mezi změny závazků v podobě změny věřitele. Na rozdíl od předchozí právní úpravy je nyní při cesi pohledávky ponechán větší prostor pro ujednání smluvních stran. Zatímco dříve ručil postupitel za dobytnost pohledávky pouze pro případ, že se k tomu výslovně zavázal, ručí nyní přímo ze zákona.
Vydáno: 08. 01. 2020
  • Článek
Nejen spotřebitel, ale též živnostník se může dostat do špatné finanční situace, kdy již nebude schopen platit své splatné závazky. Mnohdy je úpadek podnikatele důsledkem druhotné platební neschopnosti, tedy nedobytnosti jeho pohledávek za dlužníky.
Vydáno: 08. 01. 2020