Doregistrace až 7 dotazů zdarma služby „Moje OaO“


Jste-li předplatitelem/předplatitelkou některého z uvedených časopisů (Práce a mzda, Řízení školy, Školní poradenství v praxi, Speciál pro školní družiny, Speciál pro školní jídelny, Soukromé právo, Bezpečnost a hygiena práce, Daňová a hospodářská kartotéka nebo Personální a sociálně právní kartotéka) nebo online služeb DAUC s časopisem či bez něj, máte možnost zadávat své dotazy až do celkového počtu 7 v rámci jednoho předplatitelského období prostřednictvím portálu DAUC Otázky a odpovědi.

Po potvrzení registrace zákaznickým oddělením může uživatel rovnou zasílat své dotazy do výše 7 do poradny. Daná služba je součástí vybraného předplatného, samostatně se tedy nefakturuje.

O vypracování odpovědi na svou otázku je uživatel informován e-mailem a najde ji po přihlášení ve svém účtu v sekci „Moje otázky“. Doregistrovaní uživatelé mohou prohlížet jen své řešené otázky. Pokud chcete mít možnost vidět a procházet i ostatní řešené otázky a mít přístup do archivu časopisu Otázky a odpovědi, je třeba si objednat samostatnou službu DAUC Otázky a odpovědi.

Pokud má uživatel více našich časopisů či online služeb, počet dotazů, které může zdarma do poradny DAUC Otázky a odpovědi zadávat, se nenavyšuje, může tedy uplatnit nejvýše 7 dotazů zdarma za rok.