Daň z příjmů: Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní)
Array