Daň z příjmů: výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů; úroky z půjček a úvěrů

Nejvyšší správní soud - rozšířený senát
Array