Daň z příjmů: rezerva na opravu hmotného majetku

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní)
Array