Daň z přidané hodnoty: osoby povinné platit daň; poskytnutá sleva z ceny; Daň z příjmů právnických osob: výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní)
Array