Daň z příjmů: tvorba opravných položek; režim převodu směnečných pohledávek

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní)
Array