Daň z příjmů: peněžité paušalizované plnění; příjmy ze závislé činnosti

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní)
Array