Řízení před soudem: soudní přezkum důvodů zdanění výsluhového příspěvku; daňové řízení: zdanění výsluhového příspěvku

Nejvyšší správní soud - rozšířený senát
Array