Daňové řízení: povaha rozhodnutí o zastavení řízení, ručení, prominutí daně

Nejvyšší správní soud - rozšířený senát
Array