(+) - potvrzeno usnesením RS NSS 1 Afs 271/2016 - 53 ze dne 19. února 2019 Řízení před soudem: přípustnost žaloby proti exekučnímu příkazu správce daně; daňové řízení: námitka; řádný opravný prostředek

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní)
Array