Řízení před soudem: nepřípustnost kasační stížnosti směřující jen proti důvodům rozhodnutí

Nejvyšší správní soud - rozšířený senát
Array