Řízení před soudem: žaloba na ochranu před nezákonným zásahem; žaloba proti nečinnosti; daňové řízení: daňová kontrola před vyměřením daně

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní)
Array