Daňové řízení: promlčení daňového nedoplatku; odvolání proti rozhodnutí o zastavení exekuce

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní)
Array