Daňové řízení: zánik plné moci; zahájení doměřovacího řízení

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní)
Array