Zachování lhůty k zaplacení soudního poplatku podle § 40 odst. 4 s. ř. s. při předání kolkových známek k poštovní přepravě

Ústavní soud - senát
Array