Daň z nemovitých věcí: sazba daně; kolaudační souhlas

Nejvyšší správní soud - rozšířený senát
Array