Rozšířený senát: posuzování splnění podmínek prominutí penále; správní uvážení

Nejvyšší správní soud - rozšířený senát
Array