Povaha lhůty pro zaplacení soudního poplatku

Ústavní soud - senát
Array