Započtení úpadcova daňového přeplatku za trvání konkursu

Nejvyšší soud ČR - senát
Array