Daňové řízení: lhůta pro placení daně po zápisu zástavního práva do veřejného registru; šestiletá prekluzivní lhůta pro placení daně

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní)
Array