Platební výměr; daňová kontrola; správní řízení; správní soudnictví; odůvodnění; interpretace; dokazování; důkaz - volné hodnocení

Ústavní soud - senát
Array