Platební výměr; daň - správce daně; daňové řízení; plná moc; doručování; dokazování; znalecký posudek

Ústavní soud - senát
Array