Ceny obvyklé (§ 23 odst. 7 ZDP) včetně otázky důkazního břemene v těchto případech

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní)
Array