Opravný prostředek - mimořádný; dovolání - přípustnost; odůvodnění; pohledávka; legitimace - aktivní; žaloba - na plnění

Ústavní soud - senát
Array