Daňové řízení; daň - daňová povinnost; důkazní břemeno; zavinění - z nedbalosti; správní delikt

Ústavní soud - senát
Array