Daň - daňová povinnost; daňové řízení; správní soudnictví; soud - rozvrh práce; soud - senát; důkazní břemeno

Ústavní soud - senát
Array